Čo je FMT - fekálna mikrobiálna transplatnácia

FMT je medicínsky postup, pri ktorom sa stolica od zdravého darcu transplantuje do gastrointestinálneho traktu príjemcu, aby sa obnovil vyvážený a rôznorodý črevný mikrobióm.

FMT sa primárne používa na liečbu rekurentnej infekcie Clostridioides difficile (CDI), ktorá nereaguje na štandardné antibiotiká. FMT sa indikuje aj pre iné gastrointestinálne poruchy súvisiace s nerovnováhou v črevnom mikrobióme.

FMT sa môže podávať rôznymi metódami, vrátane kolonoskopie, klystíru, nazogastrickej sondy alebo kapsúl. Naše laboratórium vyrába kapsuly, ktoré sú najkomfortnejšou formou podania FMT.

FMT sa vo všeobecnosti považuje za bezpečnú, ak sa vykonáva za kontrolovaných a sterilných podmienok. Ako každý medicínsky úkon však môžu existovať riziká a potenciálne komplikácie, ako je infekcia, alergické reakcie alebo nežiaduce reakcie na transplantáciu. Infekciám sa dá predchádzať dôkladným testovaním darcov, tak ako to je štandardom aj v našom laboratóriu. Riziká sa minimalizujú aj formou aplikácie. Najmenej riziková a najmenej invázívna metóda je perorálne vo forme kapsúl.

Ďalšie informácie a odpovede na najčastejšie otázky o FMT sme pre vás spracovali v sekcii Časté otázky.