FMT časté otázky

Čo je transplantácia fekálnej mikrobioty (FMT)?

FMT je medicínsky postup, pri ktorom sa stolica od zdravého darcu transplantuje do gastrointestinálneho traktu príjemcu, aby sa obnovil vyvážený a rôznorodý črevný mikrobióm.

Prečo sa vykonáva FMT?

FMT sa primárne používa na liečbu rekurentnej infekcie Clostridioides difficile (CDI), ktorá nereaguje na štandardné antibiotiká. FMT sa indikuje aj pre iné gastrointestinálne poruchy súvisiace s nerovnováhou v črevnom mikrobióme.

Ako sa vykonáva FMT?

FMT sa môže podávať rôznymi metódami, vrátane kolonoskopie, klystíru, nazogastrickej sondy alebo kapsúl. Naše laboratórium vyrába kapsuly, ktoré sú najkomfortnejšou formou podania FMT.

Je FMT bezpečná?

FMT sa vo všeobecnosti považuje za bezpečnú, ak sa vykonáva za kontrolovaných a sterilných podmienok. Ako každý medicínsky úkon však môžu existovať riziká a potenciálne komplikácie, ako je infekcia, alergické reakcie alebo nežiaduce reakcie na transplantáciu. Infekciám sa dá predchádzať dôkladným testovaním darcov, tak ako to je štandardom aj v našom laboratóriu. Riziká sa minimalizujú aj formou aplikácie. Najmenej riziková a najmenej invázívna metóda je perorálne vo forme kapsúl.

Môžem očakávať vedľajšie účinky?

Je dôležité poznamenať, že zatiaľ čo FMT môže mať pozitívne účinky, príjemcovia môžu zaznamenať určité krátkodobé vedľajšie účinky. Tie môžu zahŕňať nadúvanie, nepohodlie v bruchu alebo zmeny vo vyprázdňovaní. Tieto vedľajšie účinky sú však vo všeobecnosti dočasné a majú tendenciu ustúpiť v priebehu niekoľkých dní.

Ako si vyberáte darcu pre FMT?

Darcovia sú starostlivo kontrolovaní, aby sa zabezpečilo, že sú zdraví, majú rôznorodý črevný mikrobióm a nie sú nositeľmi infekčných chorôb. Skríning darcov zahŕňa hodnotenie anamnézy, laboratórne testy krvi a vždy aj analýzy stolice na prítomnosť rôznych baktérii, vírusov a parazitov.

Môže FMT liečiť iné stavy ako infekcie baktériou Clostridioides difficile (CDI)?

Zatiaľ čo FMT preukázal sľubné výsledky pri liečbe CDI, jeho účinnosť pri liečbe iných stavov sa stále skúma. FMT bola skúmaná ako potenciálna liečba zápalového ochorenia čriev, syndrómu dráždivého čreva, metabolických porúch, gastrointestinálnych infekcií, hnačky spojenej s antibiotikami, nealkoholického stukovatenia pečene, porucha autistického spektra, chronický únavový syndróm, kožné ochorenia a roztrúsená skleróza. V oblasti gastrointestinálnych a metabolických porúch sa FMT ukazuje ako veľmi účinná. Na ostatné diagnózy je však potrebný ďalší výskum na stanovenie účinnosti pre tieto stavy a FMT zostáva oblasťou prebiehajúceho štúdia a skúmania v oblasti medicíny. Vždy sa poraďte so zdravotníckym personálom, ktorý vám poskytne personalizované poradenstvo a informácie.

Je FMT regulované zdravotníckymi orgánmi?

Áno, v mnohých krajinách vrátane Spojených štátov amerických a Európskej únie je FMT regulovaná, najmä ak sa používa na liečbu. Zdravotnícke orgány poskytujú usmernenia o skríningu darcov, ich spracovaní a podávaní. Naše laboratórium sa spolupodieľalo na zavedení štandardov v tejto oblasti na Slovensku, spoločne so Slovenským ústavom na kontrolu liečiv (ŠÚKL) a sme preto absolútnym priekopníkom v tejto oblasti u nás.

Existujú nejaké dlhodobé účinky FMT?

Dlhodobé účinky FMT sa stále skúmajú. Hoci sa tento postup používa už niekoľko rokov, na úplné pochopenie jeho dlhodobej účinnosti je potrebný ďalší výskum. Vo všeobecnosti platí, že ak sú dodržané všetky štandardné postupy prípravy, FMT je bezpečná aj z dlhodobého hľadiska.

Môže sa FMT vykonávať doma bez lekárskeho dohľadu?

Samoaplikovaná FMT vo forme kapsúl, tak ako ich ponúka naše laboratórium sa môže jednoducho aplikovať v domácom prostredí podľa pokynov uvedenom v príbalovom letáku. Pokiaľ si niečim nie ste istý, vždy sa poradte so svojím lekárom.

Je FMT hradená zo zdravotného poistenia?

Na Slovensku nie je FMT hradená z verejného zdravotného poistenia.

Ako prebieha proces prípravy FMT?

Čerstvá vzorka od zdravého darcu sa najskôr homogenizuje a niekoľkokrát filtruje, aby sa odstránili nepotrebné zložky a zachovali iba baktérie tvoriace mikrobióm darcu. Naše laboratórium pripravuje FMT veľmi inovatívnym spôsobom využívajúcim proces nazývaný lyofilizácia. To zahŕňa zmrazenie odfiltrovanej vzorky v ultranízkej teplote až -80 °C. Zmrazený materiál sa potom lyofilizuje (suší vymrazovaním), aby sa odstránil obsah vody sublimáciou (zmenou vody z ľadu priamo na jej plynnú formu), čo vedie k stabilnému vysušenému produktu. Takto pripravená sušina sa potom kapsuluje do špeciálnych kapsúl, ktoré odolávajú žalúdočným kyselinám a prechádzajú až do čreva, kde sa rozpadnú a uvoľnia svoj obsah. Lyofilizácia umožňuje dlhšiu konzerváciu fekálneho materiálu, vďaka čomu je vhodný na skladovanie a distribúciu vo forme kapsúl. Počas celého procesu výrobného sú nevyhnutne dodržiavané prísne sterilné opatrenia a opatrenia na kontrolu kvality.

Aké sú účinky FMT?

Po transplantácii fekálnej mikrobioty (FMT) dochádza k významným zmenám v črevnom ekosystéme v dôsledku zavedenia novej črevnej mikrobioty od zdravého darcu. Cieľom FMT je obnoviť zdravý a rozmanitý črevný mikrobióm u príjemcu. Transplantovaný fekálny materiál obsahuje širokú škálu prospešných baktérií, vírusov a iných mikroorganizmov, ktoré pomáhajú vytvoriť vyváženú a robustnú mikrobiálnu komunitu v čreve.

Jedným z najdôležitejších výsledkov FMT je obnovenie mikrobiálnej diverzity v čreve príjemcu. Nové mikrobiálne druhy zavedené prostredníctvom FMT zvyšujú celkovú diverzitu črevnej mikroflóry, ktorá je spojená so zlepšeným zdravím čriev a rôznymi fyziologickými procesmi. Predpokladá sa, že rôznorodý črevný mikrobióm je odolnejší a schopný vykonávať rôzne funkcie, ktoré podporujú celkové zdravie.

Funkcia črevnej bariéry je rozhodujúca pre zachovanie celistvosti výstelky čreva a zabránenie úniku škodlivých látok do krvného obehu. Zdravý črevný mikrobióm je nevyhnutný pre dobre fungujúcu črevnú bariéru. Po FMT sa môže črevná bariéra príjemcu posilniť, čím sa zníži jej priepustnosť, a tak sa zabráni stavom, ako je syndróm netesného čreva.

Ďalší významný vplyv FMT je na imunitný systém príjemcu. Črevná mikroflóra hrá kľúčovú úlohu pri regulácii imunitných reakcií. Zavedením rozmanitej škály prospešných mikroorganizmov prostredníctvom FMT môže imunitný systém príjemcu prejsť pozitívnymi zmenami. Táto imunitná modulácia môže viesť k zníženiu zápalu a zlepšeniu imunitných reakcií proti škodlivým patogénom.

FMT môže mať aj metabolické účinky. Zmeny v črevnom mikrobióme môžu ovplyvniť rôzne metabolické procesy v tele. FMT môže viesť k zlepšeniu metabolických funkcií, čo môže mať vplyv na reguláciu hmotnosti a metabolické ochorenia.

V prípadoch špecifických gastrointestinálnych stavov môže byť FMT veľmi prospešná. FMT napríklad preukázala veľký úspech pri liečbe rekurentnej infekcie Clostridioides difficile (CDI), ktorá nereaguje na štandardné antibiotiká. Bol tiež skúmaný ako potenciálna liečba zápalového ochorenia čriev (IBD), ktoré zahŕňa stavy ako Crohnova choroba a ulcerózna kolitída.

Je dôležité poznamenať, že zatiaľ čo FMT môže mať pozitívne účinky, príjemcovia môžu zaznamenať určité krátkodobé vedľajšie účinky. Tie môžu zahŕňať nadúvanie, nepohodlie v bruchu alebo zmeny vo vyprázdňovaní. Tieto vedľajšie účinky sú však vo všeobecnosti dočasné a majú tendenciu ustúpiť v priebehu niekoľkých dní.

Reakcia na FMT sa môže medzi jednotlivcami líšiť a nie každý môže mať rovnaké výsledky. Úspech FMT do značnej miery závisí od kvality mikrobioty darcu, črevného prostredia príjemcu a konkrétneho liečeného zdravotného stavu.

Môže sa stať, že účinok FMT bude iný, ako očakávam?

FMT sa môže v prípade potreby vykonať opakovane v závislosti od liečeného zdravotného stavu a individuálnej odpovede príjemcu. V niektorých prípadoch môže byť na dosiahnutie požadovaného terapeutického účinku dostatočná jedna liečba FMT, najmä pri stavoch, ako je recidivujúca infekcia Clostridioides difficile (CDI), ktoré vykazujú rýchle zlepšenie po FMT.

V prípade iných stavov alebo pri opakovanom výskyte symptómov sa však môžu odporučiť opakované FMT. Rozhodnutie podstúpiť viacnásobnú liečbu FMT sa zvyčajne robí na základe odpovede pacienta na počiatočnú liečbu FMT. Opakované FMT môžu byť časovo rozložené, aby sa monitorovala odpoveď pacienta a podľa potreby sa upravil plán liečby. Na určenie optimálnej frekvencie a počtu požadovaných ošetrení FMT je nevyhnutné dôkladné sledovanie a priebežné hodnotenie stavu pacienta. Ak uvažujete o opakovanej liečbe FMT, je dôležité prediskutovať vašu konkrétnu zdravotnú situáciu so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste určili najvhodnejší postup. Môžu vám poskytnúť personalizované poradenstvo a odporúčania na základe vášho stavu a histórie liečby.